Wat wij geloven

Oprichting
De gemeente Ezechiël is in 1996 ontstaan uit een gebedsgroep en in 1997 notarieel ingeschreven als Stichting Gods Gemeente Ezechiël.

Wat wij geloven:
Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en dat  de Bijbel het onfeilbaar woord van God is. Het is als een testament aan ons geschonken door de Heilige Geest van God, zodat wij Jezus en God, de hemelse Vader, kunnen leren kennen. Hierin staat, dat maar één weg is tot de Vader, n.l. die via Jezus zelf:

Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6).

Bent u al wedergeboren en geheiligd?
Als u nog niet wedergeboren bent, dan kunt ook u innerlijk vernieuwd en geheiligd worden, door Jezus Christus. Hij roept u op om:

  • Uw hart voor Hem te openen:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij (Openbaring 3:20).

  • En wedergeboren te worden:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan (Johannes 3:3 en 5).

  • Opdat u door Hem gered wordt en eeuwig leven ontvangt: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. (Johannes 3:16).

Wij geloven in gebedsverhoring
Wij weten en hebben ervaren, dat het geloof in Gods Woord en gebed tot God de Vader, in de naam van Jezus Christus, leidt tot gebedsverhoring! Jezus doet ook vandaag grote wonderen en tekenen onder zijn kinderen, net zoals vroeger, toen Hij op aarde was (Marcus 16:15-18).

Wij hebben in ons midden gezien, dat Gods beloften, die in de Bijbel staan, ook vandaag nog gelden en dat zijn Bijbels Woord waar is. Wij hebben in ons midden gezien, dat gebed levens verandert, mensen vrijmaakt en vernieuwt, en zieken geneest.
Van deze gebedsverhoringen wordt getuigd in de samenkomsten.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.  (Hebreeën 13:8).

Programma & Mededelingen

Klik op de onderstaande links om naar de digitale versie van het programma en de mededelingen te gaan.

Zondagse samenkomst in Wijkcentrum De Vlieger

Diensten op zondag

De Eredienst begint om: 10.30 uur.

Toekomstige evenementen

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,