Broeders en zusters,

Het programma en de mededelingen van September 2019 staan online. Voor meer informatie verwijs ik u naar de mededelingen.